10193596887300
10180209239699

วัดพนมพนาวาส
ตำบล คลองขุด อำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
โทร.0835462995
โทร.0826956599

ติดต่อสอบถาม

ภาพกิจกรรม วันเข้าพรรษา 2562

ภาพกิจกรรม ปาริวาส บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart